รีวิวจากผู้ใช้ เฮอร์บิเทีย ลูทีน Herbitia Lutein

ผลลัพธ์จากผู้ทาน เห็นผลดีขึ้น ปรับสายตาดีขึ้น, 2 อาทิตย์ดีขึ้นมากๆ, ตาสู้แสงดีขึ้น

รีวิวผู้มีอาการ

วุ้นในตาเสื่อม, จุดดำลอยไปมา,
หยากไย่

ผลลัพธ์จากผู้ทาน เห็นผลดีขึ้น ปรับสายตาดีขึ้น, 2 อาทิตย์ดีขึ้นมากๆ, ตาสู้แสงดีขึ้น

รีวิวผู้มีอาการต้อ, ต้อลม, ต้อเนื้อ, ต้อหิน, ต้อลม, สายตาสั้น, สายยาว

วุ้นในตาเสื่อม, จุดดำลอยไปมา,
หยากไย่, เห็นจุด

ตาเสื่อมตามวัย

เล่นมือถึอ, ดูทีวีทั้งวัน

ขับรถ

สายตาพล่ามัวดีขึ้น